Vårt gemensamma arbete med visionen #18till100 börjar nu ta form och vi står redo att sjösätta ny organisation och arbetssätt från årsskiftet.

Under året har vi gemensamt arbetat med målen för 2020 till 2022. Det har arbetats fram många goda idéer mot vår vision #18till100. Nya arbetssätt och en ny organisationsstruktur som kommer att hjälpa oss att nå visionen. Fantastiskt roligt att se det engagemang vi har i hela bolaget säger Lars Söder, VD. Jag ser med tillförsikt fram emot den utveckling bolaget står inför med en sådan fantastisk personal som vi har. Arbetet med #MiWeCo, jaget – laget – företaget, skapar en stor dynamik som kommer att märkas både internt och hos våra kunder, tillägger Lars.